Informacja o ochronie prywatności

1. INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

FICHASMOTOR.COM jako odpowiedzialny za leczenie informuje, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (RGPD) oraz w LO 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych i gwarancji praw cyfrowych (LOPDGDD), będziemy traktować Twoje dane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

W niniejszej Polityce prywatności opisujemy, w jaki sposób zbieramy Twoje dane osobowe i dlaczego je zbieramy, co z nimi robimy, komu je udostępniamy, jak je chronimy i Twoje wybory dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych zebranych przez firmę w celu świadczenia jej usług. Jeśli akceptujesz środki zawarte w niniejszej Polityce, zgadzasz się, że traktujemy Twoje dane osobowe zgodnie z definicją w niniejszej Polityce.

 

2. KONTAKT

Nazwa firmy: PELAYO JUEZ DEL RÍO
Nazwa handlowa: FICHASMOTOR.COM
CIF: 71288040-T
Adres: Calle Rosa de Lima Manzano, 14. PO Box 5053 Miasto
Burgos
Adres e-mail: support@fichasmotor.com

 

3. KLUCZOWE ZASADY

Zawsze staraliśmy się świadczyć nasze usługi na najwyższym poziomie, co obejmuje bezpieczne i przejrzyste traktowanie Twoich danych. Nasze zasady to:

 

4. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Rodzaje danych, których można żądać i przetwarzać, to:

Zbieramy również automatycznie dane o Twojej wizycie na naszej stronie internetowej zgodnie z opisem w polityce plików cookie.

Za każdym razem, gdy poprosimy o Twoje dane osobowe, wyraźnie poinformujemy Cię, jakie dane osobowe gromadzimy i w jakim celu. Co do zasady zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 

5. DOSTĘP DO DANYCH PRZEZ STRONY TRZECIE

FICHASMOTOR.COM może zlecać osobom trzecim wykonywanie funkcji w jego imieniu w związku z celami, dla których mogą być gromadzone Twoje dane osobowe, takich jak np. analiza dostarczonych informacji, hosting stron internetowych itp., posiadanie dostępu do informacji charakter osobisty personel niezbędny do wykonywania swoich obowiązków.

Chociaż nie mogą wykorzystywać tych informacji w żadnym innym celu, regulowanie naszych relacji z takimi osobami trzecimi w taki sposób, aby przestrzegane były obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Nasza strona internetowa wykorzystuje serwery reklamowe w celu dostarczania treści komercyjnych, które użytkownik przegląda na naszych stronach. Te serwery reklamowe wykorzystują pliki cookies, które umożliwiają dostosowanie treści reklamowych do profili demograficznych użytkowników:

 

Google Analytics:

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google, Inc., spółkę z Delaware, której główna siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą bezpośrednio przesyłane i przechowywane przez Google.

Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu śledzenia korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu.

Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy te strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google.

Google nie będzie kojarzyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz odmówić przetwarzania danych lub informacji, odrzucając korzystanie z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak powinieneś wiedzieć, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny.

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez Google we wskazany sposób i we wskazanych celach. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności sieci partnerskiej pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .

 

Google AdSense:

Google, jako partner dostawcy, używa plików cookie do wyświetlania reklam w tej witrynie. Użytkownicy mogą zrezygnować z używania pliku cookie DART za pośrednictwem reklamy Google i uzyskując dostęp do polityki prywatności sieci partnerskiej https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ Google korzysta z partnerskich firm reklamowych do wyświetlania reklam kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową.

Firmy te mogą wykorzystywać informacje, które uzyskują z Twoich wizyt na tej i innych stronach internetowych (bez Twojego imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu), aby dostarczać Ci reklamy dotyczące produktów i usług, które Cię interesują.

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez Google w sposób i we wskazanych celach.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie i praktyk gromadzenia informacji oraz procedur akceptacji lub odrzucenia przez użytkownika, zapoznaj się z naszą: POLITYKA PLIKÓW COOKIES .

 

5.1 DANE OSÓB TRZECICH

W przypadku, gdy przekazujesz nam dane osobowe osób trzecich, zgodnie z postanowieniami art. 5.4. LOPD oświadcza, że ​​poinformował te osoby z wyprzedzeniem o treści dostarczonych danych, ich pochodzeniu, istnieniu i celu pliku, w którym znajdują się ich dane, o odbiorcach tych informacji, o możliwości skorzystania z praw dostępu, sprostowania, anulowania lub sprzeciwu, a także danych identyfikacyjnych FICHASMOTOR.COM .

W tym sensie, Twoim wyłącznym obowiązkiem jest poinformowanie osób trzecich, których dane zamierzasz nam przekazać, o takich okolicznościach, a FICHASMOTOR.COM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie tego postanowienia przez użytkownika.

 

6. ZGODNOŚĆ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane pod warunkiem, że:

 

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane mogą być przekazywane firmom powiązanym z FICHASMOTOR.COM w celu świadczenia różnych usług jako Kierowników Leczenia. Spółka nie dokona cesji, z wyjątkiem obowiązku prawnego.

 

8. TWOJE PRAWA

W związku z gromadzeniem i przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz w każdej chwili skontaktować się z nami w celu:

Jeśli wyraziłeś zgodę w określonym celu, masz prawo cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem leczenia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Możesz skorzystać z tych praw, wysyłając uzasadnioną i akredytowaną wiadomość na adres e-mail@twojadomena.com

Masz również prawo złożyć skargę do właściwego organu kontrolnego (www.aepd.es), jeśli uznasz, że leczenie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

9. INFORMACJE PRAWNE

Wymogi niniejszej Polityki uzupełniają i nie zastępują żadnych innych istniejących wymogów wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych, które będą obowiązywać w każdym przypadku.

Niniejsza Polityka podlega okresowym przeglądom i może być modyfikowana przez Spółkę w dowolnym momencie. W takim przypadku powiadomimy Cię o wszelkich zmianach i poprosimy o ponowne przeczytanie najnowszej wersji naszej Polityki i potwierdzenie akceptacji.