Официальное уведомление

LEGEA SERVICIILOR SOCIETĂȚII INFORMAȚIILOR (LSSI)

Pelayo Juez del Río , responsabil pentru site-ul fichasmotor.com , denumit în continuare FICHASMOTOR.COM , pune la dispoziția utilizatorilor acest document, prin care intenționează să respecte obligațiile prevăzute în Legea 34/2002, din 11 iulie, Servicii de Informare Societatea și Comerțul Electronic (LSSICE), precum și informarea tuturor utilizatorilor site-ului cu privire la condițiile de utilizare.

Orice persoană care accesează acest site își asumă rolul de utilizator, angajându-se la respectarea și respectarea strictă a prevederilor prezente, precum și a oricărei alte prevederi legale care ar putea fi aplicabile.

FICHASMOTOR.COM își rezervă dreptul de a modifica orice tip de informații care pot apărea pe site, fără a exista nicio obligație de a anunța în prealabil sau de a informa utilizatorii cu privire la aceste obligații, publicarea pe site-ul FICHASMOTOR fiind înțeleasă ca fiind suficientă.

1. DATE DE IDENTIFICARE

Nume companie: PELAYO JUEZ DEL RÍO
Nume comercial: FICHASMOTOR.COM
CIF: 71288040-T
Adresa: Calle Rosa de Lima Manzano, 14. PO Box 5053 Oraș
Burgos
e-mail: support@fichasmotor.com

2. OBIECTUL

Prin intermediul Site-ului, oferim Utilizatorilor posibilitatea de a accesa informații despre serviciile noastre.

3. CONFIDENTIALITATE SI PRELUCRAREA DATELOR

Atunci când este necesară furnizarea datelor cu caracter personal pentru a accesa anumite conținuturi sau servicii, Utilizatorii vor garanta veridicitatea, acuratețea, autenticitatea și valabilitatea acestuia. Compania va acorda acestor date tratamentul automat corespunzator in functie de natura sau scopul acestora, in termenii indicati in sectiunea Politica de confidentialitate.

4. PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ŞI INTELECTUALĂ

Utilizatorul ia la cunostinta si accepta ca tot continutul afisat in Spatiul Web si in special, desene, texte, imagini, logo-uri, pictograme, butoane, software, denumiri comerciale, marci, sau orice alte semne care pot fi folosite industrial si/sau comercial sunt sub rezerva drepturilor de Proprietate Intelectuală și a tuturor mărcilor, denumirilor comerciale sau semnelor distinctive, a tuturor drepturilor de proprietate industrială și intelectuală, asupra conținutului și/sau a oricăror alte elemente inserate în pagină, care sunt proprietatea exclusivă a companiei și/sau a terților, care au dreptul exclusiv de a le folosi în trafic economic. Din toate aceste motive, Utilizatorul se obligă să nu reproducă, copie, distribuie, pune la dispoziție sau să comunice în orice alt mod public, să transforme sau să modifice un astfel de conținut, menținând compania fără răspundere față de orice pretenție care decurge din încălcarea unor astfel de obligații. În nici un caz accesul la Spațiul Web nu implică vreun tip de renunțare, transmitere, licență sau transfer total sau parțial al acestor drepturi, cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel. Aceste Condiții Generale de Utilizare a Spațiului Web nu acordă Utilizatorilor niciun alt drept de utilizare, modificare, exploatare, reproducere, distribuție sau comunicare publică a Spațiului Web și/sau Conținutului acestuia, altul decât cele prevăzute în mod expres aici. Orice altă utilizare sau exploatare a oricăror drepturi va fi supusă autorizației prealabile și exprese acordate special în acest scop de către societate sau terțul proprietar al drepturilor afectate.

Conținuturile, textele, fotografiile, desenele, siglele, imaginile, programele de calculator, codurile sursă și, în general, orice creație intelectuală existentă în acest Spațiu, precum și Spațiul în sine în ansamblu, ca operă artistică multimedia, sunt protejate ca drepturile de autor prin legislația privind proprietatea intelectuală. Societatea este proprietara elementelor care compun designul grafic al Spatiului Web, meniurile, butoanele de navigare, codul HTML, textele, imaginile, texturile, grafica si orice alt continut al Spatiului Web sau, in orice caz. , are autorizația corespunzătoare pentru utilizarea elementelor menționate. Conținutul furnizat în Spațiul Web nu poate fi reprodus total sau parțial, nici transmis, nici înregistrat de niciun sistem de regăsire a informațiilor,

De asemenea, este interzisă suprimarea, eludarea și/sau manipularea „copyright” precum și a dispozitivelor tehnice de protecție, sau a oricăror mecanisme de informare pe care le poate conține conținutul. Utilizatorul acestui Spațiu Web se obligă să respecte drepturile expuse și să evite orice acțiune care le-ar putea prejudicia, rezervându-și în orice caz societatea exercitarea oricăror mijloace sau acțiuni în justiție care îi corespund în apărarea drepturilor sale legitime de proprietate intelectuală și industrială. .

5. OBLIGAȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE UTILIZATORULUI SPAȚIUULUI WEB

Utilizatorul este de acord cu:

 1. Faceți o utilizare adecvată și legală a Spațiului Web, precum și a conținuturilor și serviciilor, în conformitate cu: (i) legislația aplicabilă în orice moment; (ii) Condițiile generale de utilizare a spațiului web; (iii) moralitatea și bunele obiceiuri general acceptate și (iv) ordinea publică.
 2. Furnizați toate mijloacele și cerințele tehnice necesare pentru a accesa spațiul web.
 3. Furnizați informații veridice completând formularele conținute în Spațiul Web cu datele dumneavoastră cu caracter personal și păstrându-le actualizate în orice moment într-un mod care să răspundă, în orice moment, situației reale a Utilizatorului. Utilizatorul va fi singurul responsabil pentru declarațiile false sau inexacte făcute și prejudiciul cauzat companiei sau terților prin informațiile furnizate.

Fără a aduce atingere prevederilor secțiunii precedente, Utilizatorul trebuie, de asemenea, să se abțină de la:

 1. Faceți o utilizare neautorizată sau frauduloasă a Spațiului Web și/sau a conținutului acestuia în scopuri sau efecte ilicite, interzise în prezentele Condiții Generale de Utilizare, dăunătoare drepturilor și intereselor terților, sau care în orice mod pot deteriora, dezactiva, supraîncărca, deteriora sau împiedică utilizarea normală a serviciilor sau documentelor, fișierelor și a tot felul de conținut stocat în orice echipament informatic.
 2. Accesați sau încercați să accesați resurse sau zone restricționate ale Spațiului Web, fără a respecta condițiile necesare pentru accesul menționat.
 3. Cauza daune sistemelor fizice sau logice ale Spatiului Web, furnizorilor acestuia sau tertilor.
 4. Introduceți sau răspândiți viruși informatici sau orice alte sisteme fizice sau logice care sunt de natură să provoace daune sistemelor fizice sau logice ale companiei, furnizorilor sau terților.
 5. Încercarea de a accesa, utiliza și/sau manipula datele companiei, ale furnizorilor terți și ale altor Utilizatori.
 6. Reproduceți sau copiați, distribuiți, permiteți accesul public prin orice formă de comunicare publică, transformați sau modificați conținutul, cu excepția cazului în care aveți autorizația titularului drepturilor corespunzătoare sau acest lucru este permis legal.
 7. Ștergeți, ascundeți sau manipulați notele privind drepturile de proprietate intelectuală sau industrială și alte date de identificare a drepturilor companiei sau ale terților încorporate în conținut, precum și dispozitivele tehnice de protecție sau orice mecanisme de informare care pot fi introduse în conținut.
 8. Obtineti si incercati sa obtineti continuturile folosind alte mijloace sau procedee decat cele care, dupa caz, au fost puse la dispozitie in acest scop sau au fost indicate expres pe paginile web in care se gasesc continutul sau, in general, din cele care sunt utilizate în mod obișnuit pe Internet deoarece nu implică un risc de deteriorare sau dezactivare a Spațiului Web și/sau a conținutului acestuia.
 9. rasa, religie, convingeri, varsta sau conditie • Incorporeaza, pune la dispozitie sau permite accesul la produse, elemente, mesaje si/sau servicii care sunt criminale, violente, jignitoare, nocive, degradante sau, in general, contrare legii, sa morala si bunele obiceiuri general acceptate sau ordinea publica. Induce sau poate induce o stare inacceptabilă de anxietate sau teamă.• Induce sau incită la angajarea în practici periculoase, riscante sau dăunătoare sănătății și echilibrului psihic.• Este protejată de legislația privind protecția intelectuală sau industrială aparținând companiei sau terților. petreceri fara sa fi fost autorizata utilizarea destinata • Este contrara onoarei, intimitatii personale si de familie sau propriei imagini a persoanei • Este orice tip de publicitate.

Dacă vi se oferă o parolă pentru a accesa unele dintre serviciile și/sau conținutul Spațiului Web, sunteți obligat să o utilizați cu sârguință, păstrând-o secretă în orice moment. În consecință, va fi responsabilă de păstrarea și confidențialitatea corespunzătoare a acestuia, angajându-se să nu-l transfere unor terți, temporar sau permanent, sau să permită accesul la serviciile și/sau conținutul menționate mai sus de către persoane din afară. De asemenea, sunteți obligat să anunțați compania cu privire la orice fapt care poate duce la o utilizare necorespunzătoare a parolei dumneavoastră, cum ar fi, dar fără a se limita la, furtul, pierderea sau accesul neautorizat, pentru a proceda la anularea imediată a acesteia. În consecință, atâta timp cât nu efectuați notificarea de mai sus, compania va fi scutită de orice răspundere care ar putea decurge din utilizarea necorespunzătoare a parolei dumneavoastră, fiind responsabilitatea dumneavoastră orice utilizare ilegală a conținutului și/sau serviciilor Spațiului Web de către orice terț nelegitim. În cazul în care neglijent sau intenționat nu reușiți să respectați oricare dintre obligațiile stabilite în prezentele Condiții Generale de Utilizare, veți fi răspunzător pentru toate daunele care pot apărea din respectiva încălcare pentru companie.

6. RESPONSABILITĂȚI

Accesul continuu nu este garantat și nici afișarea, descărcarea sau utilizarea corectă a elementelor și informațiilor conținute pe site nu este care poate fi împiedicată, împiedicată sau întreruptă de factori sau circumstanțe care nu pot fi controlate. Nu este responsabil pentru deciziile care pot fi adoptate ca urmare a accesului la conținutul sau informațiile oferite.

Serviciul poate fi întrerupt sau relația cu Utilizatorul poate fi rezolvată imediat, dacă se detectează că o utilizare a Spațiului său Web sau a oricăruia dintre serviciile oferite în acesta este contrară acestor Condiții Generale de Utilizare Nu Suntem responsabili pentru daune. , pierderi, pretenții sau cheltuieli care decurg din utilizarea Spațiului Web.

Acesta va fi responsabil doar pentru eliminarea, cât mai curând posibil, a conținutului care ar putea provoca astfel de daune, cu condiția să fie înștiințat. În special, nu vom fi responsabili pentru nicio daune care pot apărea, printre altele, din:

 1. Interferențe, întreruperi, defecțiuni, omisiuni, defecțiuni telefonice, întârzieri, blocaje sau deconectări în funcționarea sistemului electronic, cauzate de deficiențe, supraîncărcări și erori în liniile și rețelele de telecomunicații, sau pentru orice altă cauză care nu poate fi controlată de societate.
 2. Interferențe ilegitime prin utilizarea programelor rău intenționate de orice fel și prin orice mijloc de comunicare, cum ar fi virușii informatici sau orice alții.
 3. Abuzul necorespunzător sau inadecvat al spațiului web.
 4. Erori de securitate sau de navigare cauzate de o funcționare defectuoasă a browserului sau de utilizarea versiunilor neactualizate ale acestuia. Administratorul spațiului web își rezervă dreptul de a retrage, total sau parțial, orice conținut sau informație prezentă în Spațiul web.

Societatea exclude orice responsabilitate pentru daunele de orice natura care se pot datora utilizarii gresite a serviciilor disponibile si utilizate in mod gratuit de catre Utilizatorii Spatiului Web. De asemenea, este exonerat de orice responsabilitate pentru continutul si informatiile ce pot fi primite ca urmare a formularelor de colectare a datelor, fiind aceeasi doar pentru prestarea serviciilor de interogare si indoieli. Pe de altă parte, în cazul producerii de daune din cauza utilizării ilegale sau incorecte a serviciilor menționate, Utilizatorul poate fi reclamat pentru daunele sau pierderile cauzate.

Veți menține compania inofensivă împotriva oricăror daune care decurg din revendicări, acțiuni sau solicitări ale terților ca urmare a accesului sau utilizării de către dumneavoastră a Spațiului Web. De asemenea, sunteți de acord să despăgubiți împotriva oricăror daune rezultate din utilizarea de către dvs. a „roboților”, „păianjenilor”, „crawlerelor” sau instrumentelor similare utilizate în scopul colectării sau extragerii de date sau orice altă acțiune din partea dumneavoastră care impune o povară nerezonabilă asupra funcţionarea Spaţiului Web.

7. HIPERLEGĂTURILE

Utilizatorul se obligă să nu reproducă în niciun fel, nici măcar printr-un hyperlink sau hyperlink, Spațiul Web, precum și orice conținut al acestuia, cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres în scris de către persoana responsabilă de fișier.

Spațiul Web poate include link-uri către alte spații web, administrate de terți, pentru a facilita accesul Utilizatorului la informațiile companiilor colaboratoare și/sau sponsorizate. În conformitate cu aceasta, compania nu este responsabilă pentru conținutul respectivelor Spații Web și nici nu se află în poziție de garant sau/sau de a oferi serviciile și/sau informațiile care pot fi oferite terților prin link-uri terțe.

Utilizatorului i se acordă un drept limitat, revocabil și neexclusiv de a crea link-uri către pagina principală a Spațiului Web exclusiv pentru uz privat și necomercial. Spațiile Web care includ un link către Spațiul nostru Web (i) nu pot denatura relația lor sau pretinde că un astfel de link a fost autorizat și nici nu includ mărci comerciale, denumiri, nume comerciale, logo-uri sau alte semne distinctive ale companiei noastre; (ii) nu poate include conținut care poate fi considerat de prost gust, obscen, jignitor, controversat, care incită la violență sau discriminare pe criterii de sex, rasă sau religie, contrar ordinii publice sau ilegal; (iii) nu poate trimite către nicio pagină a Spațiului Web, în ​​afară de pagina principală; (iv) trebuie să facă legătura cu adresa spațiului web în sine, fără a permite Spațiului Web care face legătura să reproducă Spațiul Web ca parte a site-ului său web sau într-unul dintre „cadrele” acestuia sau să creeze un „browser” pe oricare dintre paginile Spațiului Web. Societatea poate solicita, în orice moment, eliminarea oricărui link către Spațiul Web, după care trebuie să îl elimine imediat.

Compania nu poate controla informațiile, conținutul, produsele sau serviciile furnizate de alte Spații Web care au stabilit legături către Spațiul Web.

8. PROTECȚIA DATELOR

Pentru a utiliza unele dintre Servicii, Utilizatorul trebuie să furnizeze în prealabil anumite date personale. Compania va prelucra automat aceste date și va aplica măsurile de securitate corespunzătoare, toate cu respectarea RGPD, LOPDGDD și LSSI. Utilizatorul poate accesa politica urmata in prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si stabilirea scopurilor stabilite anterior, in conditiile definite in Politica de confidentialitate.

9. COOKIE-uri

Compania își rezervă dreptul de a utiliza tehnologia „cookie” în Spațiul Web, pentru a vă recunoaște ca Utilizator frecvent și a personaliza utilizarea Spațiului Web prin preselectarea limbii dumneavoastră, sau a conținutului mai dorit sau specific.

Cookie-urile colectează adresa IP a utilizatorului, Google fiind responsabil pentru prelucrarea acestor informații.

Cookie-urile sunt fișiere trimise unui browser, prin intermediul unui server Web, pentru a înregistra navigarea Utilizatorului în Spațiul Web, atunci când Utilizatorul permite primirea acestora. Dacă doriți, vă puteți configura browserul pentru a fi notificat pe ecran cu privire la primirea cookie-urilor și pentru a împiedica instalarea cookie-urilor pe hard disk. Vă rugăm să consultați instrucțiunile și manualele browserului dumneavoastră pentru mai multe informații.

Datorită cookie-urilor, este posibil ca browserul computerului utilizat de Utilizator să poată fi recunoscut pentru a oferi conținut și a oferi preferințele de navigare sau de publicitate pe care Utilizatorul, la profilurile demografice ale Utilizatorilor precum și pentru a măsura vizitele. și parametrii de trafic, monitorizează progresul și numărul de intrări.

10. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

În general, conținuturile și serviciile oferite în Spațiul Web au caracter pur informativ. Prin urmare, prin oferirea acestora, nu se acordă nicio garanție sau declarație în legătură cu conținuturile și serviciile oferite în Spațiul Web, inclusiv, cu titlu de exemplu, garanții de legalitate, fiabilitate, utilitate, veridicitate, acuratețe sau comercializare, cu excepția cazului în în măsura în care astfel de reprezentări și garanții nu pot fi excluse prin lege.

11. FORTA MAJORA

Societatea nu va fi deloc responsabilă în cazul imposibilității prestării serviciului, dacă aceasta se datorează întreruperilor prelungite ale alimentării cu energie electrică, liniilor de telecomunicații, conflicte sociale, greve, rebeliuni, explozii, inundații, acte și omisiuni ale Guvernului, și in general toate cazurile de forta majora sau caz fortuit.

12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Aceste Condiții Generale de Utilizare, precum și utilizarea Spațiului Web, vor fi guvernate de legea spaniolă. Pentru soluționarea oricărei controverse, părțile se vor adresa Judecătoriilor și Tribunalelor de la sediul social al responsabilului site-ului.

În cazul în care orice prevedere a acestor Condiții Generale de Utilizare este inaplicabilă sau nulă în virtutea legislației aplicabile sau ca urmare a unei rezoluții judiciare sau administrative, respectiva neaplicabilitate sau nulitate nu va face aceste Condiții Generale de Utilizare inaplicabile sau nule cu totul. În astfel de cazuri, societatea va proceda la modificarea sau înlocuirea stipulației menționate cu o alta valabilă și executorie și care, în măsura posibilului, atinge obiectivul și pretenția reflectate în stipulația inițială.

 

Atenție: deoarece datele de pe site-ul nostru sunt actualizate de către utilizatori, FICHASMOTOR.COM nu este responsabil pentru eventualele erori sau defecțiuni ale acestora.